»»آرزوی بزرگ

نه چندان بزرگ
                   که کوچک بیابم خودم را
نه آنقدر کوچک
                   که خود را بزرگ..

گریز از میانمایگی
                      آرزویی بزرگ است؟

/ 5 نظر / 34 بازدید
مرد بارانی

هنوز دوستش داریم زیر باران بی چتر زندگی یعنی این علی علی

محمد

20 واسه وبت کمه................... . . . 20000000000000000000000

عاشق قیصر

آقای محجوب ما رو هم در جمع عاشقان قیصر بپزیرید. و قاف حرف آخر عشق بود آنجا که نام کوچک قیصر شروع می شود!!!

این شعر استاد مرحوممان که با ان فضای مجازی قلب هامان را زینت بخشیدید از جمله اشعار عمیق ان بزرگ است. لیک بهتر است که قبل از درج شعر از صحت کامل ان اطمینان حاصل فرمایید. "نه چندان بزرگم" صحیح تر است. با سپاس.

ترمه

می خواستم تذکری که دوستمون تو اولین نظر دادن رو یادآور بشم![افسوس]