/ 4 نظر / 25 بازدید
يکی از اهالی حوزه هنری

خدارحمتش کند

يکی از اهالی حوزه هنری

خسته ام از آرزوها، آرزوهاى شعارى شوق پرواز مجازى، بال هاى استعارى لحظه هاى كاغذى را روز و شب تكرار كردن خاطرات بايگانى، زندگى هاى ادارى روى ميز خالى من، صفحه باز حوادث در ستون تسليت ها، نامى از ما يادگارى

مهدي نوروزي

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق قيصر زنده است تا عشق زنده است