تکرار یک شعر برای تولدش: شعری که تکراری نمیشود

لحظه ی چشم وا کردن من
از نخستین نفسگریه
                    در دومین صبح اردیبهشت سی و هشت
تا سی و هشت اریبهشت پیاپی
                    پیاپی!

عین یک چشم بر هم زدن بود

لحظه ی دیگر اما
               تا کجا باد؟
                          تا کی؟

 ******
 
سروده شده توسط قیصر در روز تولدش :سال ۷۶

/ 7 نظر / 11 بازدید