ما كه اینهمه برای عشق

آه وناله دروغ می كنیم

    راستی چرا

در رثای بی شمار عاشقان

                              -كه بی دریغ-

   خون خویش را نثار می كنند

از نثار یك دریغ هم دریغ می كنیم

/ 10 نظر / 7 بازدید