بهار

چه فصلي؟ فصل گلگون بهار است
رگ گل ها پر از خون بهار است
زمين خفته را بيدار کردن
نخستين اصل قانون بهار است !

/ 1 نظر / 24 بازدید
فرشته

قيصر امين پور که پرواز کرد من چی بگم؟! ای دريغ و حسرت هميشگی ناگهان چه زود دير می شود.......