.::.

با توام‌
ای‌ لنگر تسکین‌!
ای‌ تکان‌ های‌ دل‌!
ای‌ آرامش‌ ساحل‌!
با توام‌
ای‌ نور!
ای‌ منشور!
ای‌ تمام‌ طیف‌های‌ آفتابی‌!
ای‌ کبود ارغوانی‌!
ای‌ بنفشابی‌!
با توام‌ ای‌ شور، ای‌ دلشورة‌ شیرین‌!
با توام‌
ای‌ شادی‌ غمگین‌
با توام‌
ای‌ غم‌!
غم‌ مبهم‌!
ای‌ نمی‌دانم‌!
هر چه‌ هستی‌ باش‌!
اما کاش‌...
نه‌ جز اینم‌ آرزویی‌ نیست‌
هر چه‌ هستی‌ باش‌، اما باش‌!

/ 2 نظر / 29 بازدید
حسین میدری

درود بی پایان بر روح آن بزرگمرد ادبیات شعر پارسی.. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را که دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید.. واقعن قیصر برای شعر ایران تکرار نشدنی ست، افسوس...

ای تکان های دل صحیح است نه تکان دهنده.لطفا دقت کنید