»»آرزوی بزرگ

نه چندان بزرگ                   که کوچک بیابم خودم رانه آنقدر کوچک                   که خود را بزرگ.. گریز از میانمایگی                      آرزویی بزرگ است؟
/ 5 نظر / 31 بازدید

تکرار یک شعر برای تولدش: شعری که تکراری نمیشود

لحظه ی چشم وا کردن مناز نخستین نفسگریه                    در دومین صبح اردیبهشت سی و هشتتا سی و هشت اریبهشت پیاپی                    ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 30 بازدید
آبان 96
1 پست
مهر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
دی 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مرداد 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
3 پست
تیر 86
9 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
10 پست
test
1 پست